Ponuda stanova Beograd - Hadži Mustafina 24

Beograd - Hadži Mustafina 24, podrum

Prizemlje m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan OP1 m2     33.50 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan SP1 m2     54.35 3.94 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan SP2   m2     33.000NIJE U PONUDINIJE U PONUDI  NIJE U PONUDI  NIJE U PONUDI  
Posl. AP. PA m2     37.50 1.45 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 1. sprat

Sprat 1 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O1.1
m2     39.77 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.1 m2     62.82 7.27 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.2 m2     35.65 1.45 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.3 m2     36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 2. sprat

Sprat 2 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O2.1
m2     39.72 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
2,683.10 3,756.34
Stan S2.1 m2     62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,350.50 6,090.70
Stan S2.2 m2     37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,606.10 3,648.54
Stan S2.3 m2     36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,571.10 3,599.54

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 3. sprat

Sprat 3 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O3.1
(Pridodata jedna soba)
m2      50.91 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,683.10 3,756.34
Stan S3.1 m2      62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,253.90 5,955.46
Stan S3.2 m2      37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,495.50 3,493.70
Stan S3.3 m2      36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,571.10 3,599.54

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 4. sprat

Sprat 4 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O4.1
m2       39.64 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,683.10 3,756.34
Stan S4.1 m2       62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,350.50 6,090.70
Stan S4.2 m2       78.18 7.4 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 5,472.60 7,661.64

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 5. sprat

Sprat 5 m2 Ukupna površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O5.1
m2       38.33 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.1 m2       62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.2 m2       37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.3 m2       36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, povu?eni sprat

Povu?eni sprat m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan PSO.1
m2     38.40 4.09 1 65,280.00 1,700.00 2,591.40 3,627.96
Stan PS.1 m2     64.53 10.92 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,375.00 6,125.00
Stan PS.2 m2     76.00 17.23 1 114,000.00 1,500.00 5,299.00 7,418.60

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, tavan

Tavan m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan TS.1  m2    113.46 32.85 2 170,190.00 1,500.00
5,705.00 7,987.00
Stan TS.2  m2      75.56 0 2 113,340.00 1,500.00 4,532.50 6,345.50

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, podrum, garaže

Podrum m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20% Cena (€)/m2 bez PDV 20%
GM1 m2 11.50 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
GM2 m2 11.50 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
GM3 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM4 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM5 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM6 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM7 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM8 m2 11.50 10,900.00 947.83
Prizemlje m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20% Cena (€)/m2 bez PDV 20%
PM1 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
PM2 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
PM3 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.