Ponuda stanova Beograd - Banjska 21

Beograd - Banjska 21, podrum / garaža

Podrum m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20% Cena (€)/m2 bez PDV 20%
PM1 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM2 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM3 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM4 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM5 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM6 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM7 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM8 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM9 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM10 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM11 m2 12.00 10,000.00 833.33
PM12 m2 12.00 10,000.00 833.33

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.

Beograd - Banjska 21, suturen

Suturen m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 1 m2  146,60 48,07 2 200,842.00 1,370.00  9,529.00 13,194.00

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, prizemlje

Prizemlje m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 2 m2 78,97 12,41 2 157,940.00 2,000.00 5,133.05 7,107.30
Posl. pros. na 2 nivoa m2 116.55     233,100.00 2,000.00 7,575.75 10,489.50

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 1. sprat

Sprat 1 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 3 m2 48.18 2.92 1 105.996.00 2,200.00 3,131.70 4,336.20
Stan 4 m2 78.97 12.41 2 157,940.00 2,000.00 5,133.05 7,107.30
Stan 5 m2 56.39 3.14 2 112,780.00 2,000.00 3,665.35 5,075.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 2. sprat

Sprat 2 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 6 m2 48.18 2.92 1 REZERVISANO REZERVISANO 3,131.70 4,336.20
Stan 7 m2 78.97 12.41 2 157,940.00 2,000.00 5,133.05 7,107.30
Stan 8 m2 56.39 3.14 2 112,780.00 2,000.00 3,665.35 5,075.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 3. sprat

Sprat 3 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 9 m2 48.18 2.92 1 REZERVISANO REZERVISANO 3,131.70 4,336.20
Stan 10 m2 78.97 12.41 2 REZERVISANO REZERVISANO 5,133.05 7,107.30
Stan 11 m2 56.39 3.14 2 112,780.00 2,000.00 3,665.35 5,075.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 4. sprat

Sprat 4 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 12 m2 48.18 2.92 1 105.996.00 2,200.00 3,131.70 4,336.20
Stan 13 m2 78.97 12.41 2 157,940.00 2,000.00 5,133.05 7,107.30
Stan 14 m2 56.39 3.14 2 112,780.00 2,000.00 3,665.35 5,075.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.